Tiedotteet

Vuoden 2016 ja 2017 tärkeät luvut:

Verokortit: Uudet verokortit 1.2.2017 alkaen, siihen saakka käytetään vuoden 2016 verokorttia.
TÄRKEÄT LUVUT 2016

SOSIAALITURVAMAKSU %

I Luokka 2,12%

PÄIVÄRAHAT JA KM-KORVAUKSET

Kokopäiväraha 40,00
Puolipäiväraha 19,00
Ruotsin päiväraha 63,00
Ateriakorvaus 10,00
Km-korvaus   0,43
Puhelinetu / matkapuhelinetu 20,00
Ravintoetu          6,30

ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL (keskim.) 24,6 %
TyEL työnant. osuus         18,90 %
TyEL työntek. osuus
- alle 53-vuotias         5,70 %
- yli 53-vuotias 7,20 %
Tyött.vkm. ta.osuus 1,00 %
Tyött.vkm työntek.osuus 1,15 %
Oy:n omistajaosakas   0,46 %

YHTEISÖVERO 20,0 %

Pääomatuloverokannat 30% / 34%
Pääomatulo tuloraja    30.000
Kotitalousvähennys 2400 €
Asuntolainan korkovähennys 55 %


TÄRKEÄT LUVUT 2017

SOSIAALITURVAMAKSU %

Sairasvakuutusmaksu         1,08 %

PÄIVÄRAHAT JA KM-KORVAUKSET

Kokopäiväraha  41,00
Puolipäiväraha 19,00
Ruotsin päiväraha 63,00
Ateriakorvaus 10,25
Km-korvaus  0,41
Matkapuhelinetu 20,00
Ravintoetu  6,40

ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL keskim.              25,10 %
TyEL työnant. osuus      19,00 %
TyEL työntek. osuus
- alle 53-vuotias         6,15 %
- yli 53-vuotias       7,65 %
Tyött.vkm. ta. osuus         0,80 %
Tyött.vkm. työntek. osuus         1,60 %
Oy:n omistajaosakas         0,70 %

YHTEISÖVERO 20 %

Pääomatuloverokannat 30% / 34%
Pääomatulo tuloraja               30.000
Kotitalousvähennys 2400 €

Suomen pankin peruskorko ja yleinen viivästyskorko

Korolain mukainen viitekorko 31.12.2016 saakka 0,00 %
1.1.-31.12.2016 Peruskorko 0,00 %
1.7.-31.12.2016 viivästyskorko 7,00 %